เรียนตัว-ต่อ-ตัว อุบลราชธานี 🙂

เรียนพิเศษ อังกฤษ  คณิตฯ  วิทย์ฯ  ศิลปะ  ไทย 

เรียนพิเศษ สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์ อังกฤษ คณิต วิทย์ ไทย อุบลราชธานี เรียนสนุก เข้าใจง่าย โดยคุณครูผู้มีประสบการณ์จากโรงเรียนกวดวิชาท็อปวัน | เตรียมอนุบาล – ม.6

4.8/5
5.0 rating on Facebook
083-732-3892 (ครูเกด)

โทรสอบถามรายละเอียด

ติดต่อสอบถาม ผ่าน Line

แชทรับสิทธิ์ทดลองเรียน

TopOneUbon Web1334×2000 11
TopOneUbon Web1334×2000 13

สอนพิเศษภาษาอังกฤษอุบล | เรียนพิเศษเสาร์อาทิตย์อุบล | โรงเรียนสอนพิเศษอุบลราชธานี | เรียนพิเศษอุบลราชธานี | สอนพิเศษคณิตศาสตร์อุบล | ที่เรียนพิเศษอุบล | เรียนพิเศษอุบล | ที่เรียนพิเศษภาษาอังกฤษอุบล | เรียนพิเศษภาษาอังกฤษอุบล | โรงเรียนสอนพิเศษอุบล

Great potential is in you.

เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เรียนรู้ไว ทำข้อสอบได้ 🙂

คุณแม่น้องนานะ
ผู้ปกครอง
Read More
ตอนแรกงงว่าครูเกดหยิบผิดมั้ย ยากเกินไป, แต่พอสอนนาง นางดันเข้าใจ ทำได้เฉย
ชฏาพร เปรยะโพธิเดชะ
ผู้ปกครอง
Read More
ครูสนใจสอนแบบเข้าใจ ใจดีแบบฝึกหัดทันสมัย
Wilaiporn Janjad
ผู้ปกครอง
Read More
คุณครูสอนดีมากค่ะ ใจเย็นกับเด็กนักเรียนทุกคนมากๆค่ะ 😍🌟
Chedchanok Kota
ผู้ปกครอง
Read More
สถานที่น่าเรียนลูกเรียนแล้วสนุกมีความสุขกับการเรียน
Pongsatorn Chotimanon
ผู้ปกครอง
Read More
5 ดาว
ชา มะนาว.
เด็กท็อปวัน ^^
Read More
มาเรียนที่toponeสนุกมากชอบครูเก๊าเพราะสอนสนุกและพาตลกด้วยและครูตาลกับครูอ้าก้า
คุณแม่น้องนานะ
ผู้ปกครอง
Read More
ตอนแรกงงว่าครูเกดหยิบผิดมั้ย ยากเกินไป, แต่พอสอนนาง นางดันเข้าใจ ทำได้เฉย
ชฏาพร เปรยะโพธิเดชะ
ผู้ปกครอง
Read More
ครูสนใจสอนแบบเข้าใจ ใจดีแบบฝึกหัดทันสมัย
Wilaiporn Janjad
ผู้ปกครอง
Read More
คุณครูสอนดีมากค่ะ ใจเย็นกับเด็กนักเรียนทุกคนมากๆค่ะ 😍🌟
Chedchanok Kota
ผู้ปกครอง
Read More
สถานที่น่าเรียนลูกเรียนแล้วสนุกมีความสุขกับการเรียน
Pongsatorn Chotimanon
ผู้ปกครอง
Read More
5 ดาว
ชา มะนาว.
เด็กท็อปวัน ^^
Read More
มาเรียนที่toponeสนุกมากชอบครูเก๊าเพราะสอนสนุกและพาตลกด้วยและครูตาลกับครูอ้าก้า
คุณแม่น้องนานะ
ผู้ปกครอง
Read More
ตอนแรกงงว่าครูเกดหยิบผิดมั้ย ยากเกินไป, แต่พอสอนนาง นางดันเข้าใจ ทำได้เฉย ^^
ชฏาพร เปรยะโพธิเดชะ
ผู้ปกครอง
Read More
ครูสนใจสอนแบบเข้าใจ ใจดีแบบฝึกหัดทันสมัย
Wilaiporn Janjad
ผู้ปกครอง
Read More
คุณครูสอนดีมากค่ะ ใจเย็นกับเด็กนักเรียนทุกคนมากๆค่ะ 😍🌟
Chedchanok Kota
ผู้ปกครอง
Read More
สถานที่น่าเรียนลูกเรียนแล้วสนุกมีความสุขกับการเรียน
Pongsatorn Chotimanon
ผู้ปกครอง
Read More
5 ดาว
ชา มะนาว.
นักเรียนท็อปวัน
Read More
มาเรียนที่toponeสนุกมากชอบครูเก๊าเพราะสอนสนุกและพาตลกด้วยและครูตาลกับครูอ้าก้า
TopOneUbon Web2000×2000 20
# ที่เรียนพิเศษใกล้ฉัน อุบลฯ

สอนรายบุคคล

การเรียนแบบ Top One เป็นการเรียนแบบเฉพาะบุคคล ที่พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตามความสามารถเฉพาะตัวของนักเรียนแต่ละคน ควบคู่กับการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างวินัยในการเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง และพัฒนาไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด

ระบบการเรียน

ด้วยประสบการณ์ทางด้านการศึกษามากกว่า 30 ปี เราจึงสร้างระบบการเรียนแบบ Top One ซึ่งเป็นระบบการเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ คุณครูจะสังเกตนักเรียน และนำสิ่งที่สังเกตนั้นไปประกอบการประเมินผล และพิจารณาออกแบบแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่านักเรียนจะสามารถเรียนก้าวหน้าไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุข

TopOneUbon Web1334×2000 21

ที่ Top One เป็นการเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ คุณครูจะสังเกตนักเรียน และออกแบบแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่านักเรียนจะสามารถเรียนก้าวหน้าไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุข

cropped topone logo 2
ดร.ภราดร เขมะกนก

Founder & Head of School

อ.ศศิธร เขมะกนก

Founder & Head of School

# เรียนพิเศษใกล้ฉัน อุบลฯ

หลักสูตร Top One

TopOneUbon Web2000×2000 8

คณิตศาสตร์

เริ่มจากระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี และเน้นเทคนิคในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

TopOneUbon Web2000×2000 11

วิทยาศาสตร์

มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

TopOneUbon Web2000×2000 12

ภาษาอังกฤษ

เริ่มจากการอ่านระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง นักเรียนจะเริ่มสะสมคำศัพท์ และฝึกฝนเพื่อสร้างความสามารถการอ่านขั้นพื้นฐาน จากนั้น จะก้าวไปสู่การเรียนโครงสร้างประโยค การแต่งประโยค การสรุปจับใจความ และการอ่านวิเคราะห์

TopOneUbon Web2000×2000 19

ภาษาไทย

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อความเข้าใจในระดับสูง และพัฒนาการอ่านให้แก่นักเรียน เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมองและศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป

TopOneUbon Web2000×2000 13

ปั้นดินเกาหลี (Clay Art)

พัฒนาสมองซีกขวา เสริมสร้างจินตนาการและสมาธิ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งมีความสัมพันธ์กับ IQ 2 มิติ สำหรับเด็ก 2 ขวบครึ่งขึ้นไป 3 มิติ สำหรับเด็ก 7 ขวบขึ้นไป

TopOneUbon Web2000×2000 17

คอร์สปิดเทอม

Summer คอร์สปิดเทอม เปิดสอนตัว-ต่อ-ตัว ใช้เวลาต่อวันไม่มาก ได้สอนแบบใกล้ชิด จำกัดนักเรียนเพื่อสอนอย่างทั่วถึง เพิ่มความมั่นใจให้น้องๆ ในช่วงปิดเทอม

# สอนพิเศษภาษาอังกฤษ อุบลฯ

อัตราค่าเรียนพิเศษ

เรียนตัว-ต่อ-ตัว

พฤหัส - ศุกร์

เรียน 4 ครั้งต่อเดือน ( 8 ชั่วโมง), ใช้เวลาเรียน 1-2 ครั้ง/สัปดาห์, ครั้งละ 45-60 นาที

เรียนตัว-ต่อ-ตัว

เสาร์ - อาทิตย์

เรียน 4 ครั้งต่อเดือน ( 8 ชั่วโมง), ใช้เวลาเรียน 1-2 ครั้ง/สัปดาห์, ครั้งละ 45-60 นาที

เรียนตัว-ต่อ-ตัว

คอร์สปิดเทอม

อนุบาล 4 วิชา, ประถม-มัธยม 5 วิชา | พฤหัสฯ-ศุกร์ 13:00-17:00, เสาร์-อาทิตย์ 10:00-15:00

คอร์สติวเข้ม เนื้อหาที่กระชับ ข้อสอบที่อัปเดต พร้อมวิเคราะห์ และเก็งข้อสอบอย่างแม่นยำ เพื่อให้น้องมั่นใจในทุกสนามสอบ

# ติวเตอร์คณิตศาสตร์ อุบลฯ

หลักสูตรโดย ดร.โดด

จากความสำเร็จของนักเรียน Top One ที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันในสนามสอบต่างๆอย่างมากมาย ประสบการณ์ทางด้านการศึกษากว่า 30 ปี พัฒนาหลักสูตรโดย ดร.โดด

คณิตศาสตร์

น้องๆจะได้เรียนเทคนิคคิดเลขเร็ว ฝึกพิชิตโจทย์ปัญหาด้วยเทคนิคพิเศษ และฝึกทำแนวข้อสอบ

วิทยาศาสตร์

น้องๆจะได้เรียนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่าย และฝึกทำแนวข้อสอบ

ภาษาไทย

น้องๆจะได้ฝึกทักษะทั้ง 4 (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ฝึกไวยากรณ์ และทักษะการอ่านจับใจความ สร้างนิสัยรักการอ่าน

ภาษาอังกฤษ

น้องๆจะได้ฝึก Phonics Reading Listening Writing Speaking Grammar โดยหลักสูตรระดับโลกจาก Build & Grow

# เรียนพิเศษภาษาอังกฤษใกล้ฉัน อุบลฯ

TOP ONE UBON

คุณครูจากโรงเรียนกวดวิชาท็อปวัน

ติวเตอร์ของเรา

TopOneUbon Web1334×2000 23
สุภาพร แซ่จิว (ครูพี่เก๊า)

Lead Tutor and 20+ year olds

TopOneUbon Web1334×2000 24
เอกนรินทร์ ปินตา (ครูพี่อาก้า)

Tutor: 10+ year olds

TopOneUbon Web1334×2000 25
การะเกษ เจริญบุตร (ครูพี่ลูกเกด)

Tutor: 10+ year olds

WHY TOP ONE UBON

ทำไมต้องเรียนกับ
Top One Ubon ?

จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มาใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนรู้ ให้ผลที่สอดคล้องกันว่าช่วยทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน มีความภาคภูมิใจในตนเอง และเห็นคุณค่าในตนเอง

เรียนพิเศษแบบเฉพาะบุคคล

เรียนพิเศษแบบเฉพาะบุคคล เลือกวันและเวลาเรียนได้ เนื้อหาจัดตามความสามารถของนักเรียน

เรียน 1-2 ครั้ง/สัปดาห์

ใช้เวลาเรียน 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ 45-60 นาที และฝึกแบบฝึกหัด (เปรียบเสมือนการให้อาหารสมอง) อย่างต่อเนื่อง

เรียนสนุก เข้าใจง่าย

เรียนสนุก เข้าใจง่าย โดยคุณครูผู้มีประสบการณ์จากโรงเรียนกวดวิชาท็อปวัน

Great potential is in you.

เรียนสนุก เข้าใจง่าย โดยคุณครูผู้มีประสบการณ์จากโรงเรียนกวดวิชาท็อปวัน 🙂

นักเรียน Top One Ubon

มาทดลองเรียนนะคะ โรงเรียนของเราจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คํานึงถึงความต้องการ และความแตกต่างของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

Scroll to Top